วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2563
จ้างพนักงานทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จ เดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริมนม เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริมนม เดือน กรกฎาคม - กันยายน 63 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ริมแม่น้ำปราจีนบุรี ช่วงบ้านตะเคียนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง