วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มี.ค. 2564
จ้างขยายสระภายในหมุ่บ้าน หมู่4 บ้านบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จ เดือนมีนาคม 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อระบบผลิตน้ำประปา Water Treament System โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2564
จ้างเหมารื้อแพเหล็กสูบน้ำ สถานีบ้านเพชรเอิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง