วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จ สำหรับเด็กนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
ซื้อโต๊ะไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
ซื้อถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่6 บ้านเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่5 บ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่7 บ้านปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่๔ บ้านบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง