วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด หมู่5 บ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่1 บ้านเพชรเอิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่2 บ้านหาดสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่3 บ้านหางฉลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่4 บ้านบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่6 บ้านเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่7 บ้านปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมโคมไฟฟ้าถนนภายในหมู่บ้าน หมู่5 บ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมโคมไฟฟ้าถนนภายในหมู่บ้าน หมู่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมโคมไฟฟ้าถนนภายในหมู่บ้าน หมู่7 บ้านปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง