วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมกล่องออโต้สวิทย์ ระบบเปิด-ปิด แสงแดด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จ ประจำเดือนกันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษา ปรับปรุงรักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณริมเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มิ.ย. 2565
จ้างจัดหารถรับ-ส่งเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง