วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2565
เช่าพื้นที่เก็บข้อมูลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์และห้องน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ตากพืชผลการเกษตร บ้านเกาะลอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2565
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเครื่องจักรกลเปิดร่องระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างย้ายเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัตถุดิบในการทำอาหารและขนมไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง