วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านริมน้ำ หมู่5 บ้านเขาดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ก.ค. 2564
ซื้อล้อวัดระยะทางชนิดเดินตาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างถมดินลานกีฬาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงถนนดินพร้อมบดอัด หมู่6 บ้านเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง