วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด บ้านหาดสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ บ้านเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ บ้านเพชรเอิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมงานติดตั้งตู้ควบคุมปั้มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์ประปาหมู่บ้าน บ้านเพชรเอิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่3 บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่4 บ้านบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่5 บ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้ารายทางภายในตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง