วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2566
ซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างเหมาการแสดงดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
เช่าเต็นท์ เก้าอี้ และเวที เพื่อใช้ในการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหารถรับ - ส่งเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างคนงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหารถรับ - ส่งเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง