วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะลอย เส้นจากบ้านนางสมร เบ้าเจริญ ถึงบ้านนายพยัพ ผดุงสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบ้านปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาดิน ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากถนน คสล.โคกบุตาอ่วม ถึงบ้านบึงแหลมหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น เส้นจาก หมู่13 ตำบลลาดตะเคียน ถึงอ่างเก็บน้ำ บริษัท น้ำใส 304 จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด เส้นจากบ้านปราสาท - ไร่ทนงศักดิ์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกิฬา โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง