วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด เส้นจากบ้านปราสาท - ไร่ทนงศักดิ์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกิฬา โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมลานกีฬาอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อจาก คสล.เดิม บ้านสนาม-บ้านนางสังเวียน ชายทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายโครงการหาดนางแก้วร่วมใจคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง