วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด บ้านหาดสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กวัดหาดสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
จ้างกำจัดวัชพืชและสิ่งสกปรกในบึงวังบัวทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมกล่องออโต้สวิทย์ ระบบเปิด - ปิดแสงแดด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานวัดหาดสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
จ้างสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จ สำหรับเด็กนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง