วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ธ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
ซื้อระบบผลิตน้ำประปา(water system) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมประปารื้อปั้มบาดาล หมู่6 บ้านเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็กพร้อมไม้อัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างเหมาตัดหญ้าและรดน้ำต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างเหมาบริการงานธุรการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง