วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 บ้านหาดสูง เส้นจากบ้านน้ำฉ่า ถึงถนนสาย บ้านนายกิตติศักดิ์ สืบพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมตู้คอนโทรล สถานีสูบน้ำบ้านหาดกระจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง